!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF Nybohovet 100

Andrahandsuthyrning

Ansökan till styrelsen om andrahandsuthyrning.  

Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning vad avser bostadsrättslägenhet, hyreslägenhet och lokal om bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen har beaktansvärda skäl. Dessa skäl är: 

  • Provbo med sambo (kräver personbevis på den du ska provbo med)
  • Tillfälligt ska arbeta på annan ort eller utomlands (kräver arbetsgivarintyg)
  • Studera på annan ort eller utomlands (kräver studieintyg)

Upplåtelsetid gäller högst ett år. 

Styrelsen ståndpunkt är att minimera antalet andrahandsuthyrning avseende i första hand bostadsrättslägenheter och på så sätt verka för en förening med aktiva bostadsrättsinnehavare. 

Bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst skall skriftligen ansöka om tillstånd att hyra ut i andra hand till styrelsen. I ansökan skall anges skäl till upplåtelsen och under vilken tid den skall pågå samt namn och personnummer på den person som skall hyra lägenheten i andra hand. Styrelsen kan lämna ett preliminärt besked på en ansökan även om namn och personnummer på andrahandshyresgästen saknas, styrelsen tar då bara ställning till om skälet för uthyrningen är beaktansvärt. Bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst måste dock i dessa fall komplettera med andrahandshyresgästens personuppgifter och få ett slutligt godkännande innan andrahandsuthyrningen påbörjas.

Du som bostadsrättshavare/hyresgäst ansvarar för din bostad även under uthyrningstiden. Detta innebär att du ska se till att årsavgiften/hyran blir betald, att din hyresgäst inte missköter sig med mera. Du måste dessutom se till att din hyresgäst avstår från sitt besittningsskydd. I annat fall kan du få svårt att få tillbaka din bostad efter uthyrningstiden. Vänd dig till Hyresnämnden för mer information.

Ansökan skall lämnas i god tid innan andrahandsupplåtelsen skall börja gälla. Styrelsen lämnar skriftligt svar senast 2 månader efter att ansökan inkommit till styrelsen.

Om du hyr ut eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar du att förverka hyresrätten/nyttjanderätten. Det innebär att föreningen har rätt att säga upp dig till avflyttning. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten (avser bostadsrättslägenhet) tvångsförsåld.

Om styrelsen avslår din ansökan att hyra ut kan du vända dig till Hyresnämnden för prövning. 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion