!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF Nybohovet 100

Ombyggnad & renovering av bostadsrätt

Enligt stadgarna är du som medlem ansvarig för inre reparationer och underhåll av din egen bostad. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen. Föreningen svarar för det "yttre" underhållet av exempelvis fasader, yttertak och trapphus.

Företrädare för föreningen ska ges tillträde till lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

För att du lättare ska kunna tolka vilket underhåll som du respektive föreningen ansvarar, se Bostadsrättslagen (7 kapitlet 12§) och föreningens stadgar § 10-§ 11.

Bostadsrättsinnehavare får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:

 • Ingrepp i bärande konstruktion.
 • Förändring av lägenhetens planlösning.
 • Ingrepp i värme-/radiator-system.
 • Ingrepp och/eller ändring av befintliga ledningar för avlopp och vatten.
 • Ingrepp eller ändring av ventilationskanaler, ventilationsdon eller fläkt (t.ex. byte av köksfläkt).
 • Annan väsentlig förändring av lägenheten.

Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan utgör alltid väsentlig förändring. Se föreningens stadgar. Bygglov och bygganmälan sökes av föreningens styrelse och inte av enskild bostadsrättshavare, dock svarar bostadsrättshavaren för kostnaden. Alla åtgärder skall godkännas av styrelsen innan arbetet utförs. Arbetet skall sedan godkännas av föreningen utsedd besiktningsman/fackman och kostnaden svarar bostadsrättshavaren för.

Alla ovan nämnda åtgärder skall ansökas skriftligen till styrelsen och skall godkännas av styrelsen, innan arbetet får påbörjas och utföras.

Medlem får utan styrelsens tillåtelse renovera de delar som ligger inom bostadsrättsinnehavarens underhållsskyldighet som:

 • Ytskikt (tapetsering, målning, ytskikt golv m.m.).
 • Köksinventarier (byte av köksskåp, vitvaror m.m.).
 • Den egna lägenhetens elsystem (dvs. alla elinstallationer från lägenhetens el-central ut i lägenheten). Ingrepp på elsystemet skall alltid utföras av behörig elektriker.
 • VVS – Lägenhetsinnehavaren får byta badrumsporslin, kranar och installera tvättmaskin.

Föreningens förvaltare kan anlitas av bostadsrättsinnehavare för lägenhetsservice som omfattar dennes underhållsskyldighet så som byten av kranpackningar, justering av spolanordning wc-stol, luftning av element, rensning av vattenlås och golvbrunn, avluftning av radiatorer, byte av belysning i spiskåpa, justering vägguttag, strömställare och dörrklocka. Lägenhetsinnehavaren faktureras hela kostnaden inkl. material enligt gällande prislista.

Policy för ombyggnation

Föreningen har vissa generella regler för renovering och ombyggnation av lägenhet. Genom att ta hänsyn till dessa i ansökan till styrelsen underlättas handläggningen.

 • Föreningen kräver alltid att ingrepp på tätskikt görs av person som är certifierad med behörighet för våtrum (intyg krävs).
 • Föreningen tillåter inte flytt av avloppsstammar.
 • Föreningen tillåtar inte ingrepp på bärande konstruktioner.
 • Föreningen tillåtar inte ingrepp på värme-/radiator-system.

Vid ingrepp på ventilationskanaler, ventilationsdon och fläkt skall alla planer godkännas av styrelsen och justeras in av föreningen utsedd ventilationsexpert efter utfört arbete. Kostnaden för injustering debiteras den boende.

Vid byte av köksfläkt skall fläkten ha ett grundflöde på minst 10 l/min (0,6 kbm/timme) och maxflödet får inte överstiga 930 l/min (56 kbm/timme), fläkten skall även ha en backventil om den kopplas på fastighetens ventilation. Det är även tillåtet att installera köksfläkt med högre maxflöde, men då får den inte kopplas på fastighetens ventilation och den skall ha kolfilter.

Formkrav på ansökan

Ansökan för renovering och ombyggnation skall lämnas till styrelsen skriftligt, samt innehålla relevanta handlingar däribland:

 • Ritning med förändringar av planlösning
 • Ritningar med förändringar avseende vatten, avlopp och ventilation
 • Namn och organisationsnummer på entreprenör/person som skall utföra arbetet.
 • Intyg som styrker entreprenörs certifierad med behörighet för våtrum.

Om du har frågor eller synpunkter vänligen kontakta styrelsen.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion