!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF Nybohovet 100

Värme & ventilation

Att värmesystemet fungerar optimalt är viktigt både för din egen boendekomfort och för din månadskostnad, då ca 20 % av din hyra/avgift är uppvärmningskostnader. Det är därför viktigt att du kan sköta dina element korrekt. Har du stadigvarande under 20 grader i din lägenhet så skall du anmäla detta till föreningens förvaltare. Temperaturen skall mätas mitt i rummet 1,4 meter från golvet. Först skall du dock kontrollera nedanstående punkter.

Värmesystemet är beroende av att ventilationen fungerar optimalt. Om ventiler är igensatta eller om filterna är smutsiga (skall enligt leverantören bytas 1 gång per år, se längst ner på dena sida) kan det leda till dåligt luftflöde i lägenheten vilket gör att varmluften från elementen inte sprids i hela lägenheten. Det kan även leda till drag då stora mänger luft passerar in i den/det luftintag som inte är igensatt (luftflödet kan regleras med spjället längst ner under elementet, se skötselanvisningarna från tillverkaren - klicka här). De filter som kan användas i luftintagen är inte nödvändiga, men om man vill ha filter beställs de av dig som boende direkt från leverantören Acticon på tel.nr. 036-37 07 90 alt. www.acticon.se. Om du vädrar (främst vintertid) bör du göra detta genom att skapa korsdrag och inte vädra längre än 5-10 minuter.

Möblering kan påverka värmen i din lägenhet. Om man möblerar framför elementen och framförallt framför termostaten kan det leda till att värmen stannar kvar mellan möblerna och elementet. Det är därför viktigt att man inte placerar möbler för nära elementen. Det vanligaste felet är att man hänger gardiner framför termostaten (det vita vredet på ena sidan av elementet). Om man gör det kan värme stanna bakom gardinerna och termostaten stänger av trots att det inte är varmt i rummet.

Temperaturen i din lägenhet reglerar du i första hand alltid med termostaten högst upp på sidan av elementet. Termostaten går att ställa in från helt avstängd (vanligtvis 0) till fullt flöde (vanligtvis 6). Om det är för varmt i lägenheten sänk flödet i elementet och om det är för kallt höj flödet. Observera att du aldrig skall stänga av flödet helt på vintern, då detta kan leda till isbildning i elementen. Man skall inte heller reglera temperaturen i lägenheten genom att öppna ett fönster, sänk istället flödet på elementet. Om elementet är kallt men det är varmt i rummet beror det vanligtvis på att termostaten har minskat flödet pga. att rummet har den temperatur som är inställt på termostaten.

Felsökning på elementen - Om elementet är varmt nertill och kallt upptill kan det bero på att elementet behöver luftas (hur man luftar element beskrivs i sista stycket). Om däremot alla element i lägenheten är kalla samtidigt eller om hela elementet är kallt, så beror det troligen inte på att elementen behövs luftas utan att termostaten har stängt av elementen på grund av att det är över 20 grader i rummet. Om du har under 20 grader i rummet efter att du har luftat elementen, kontrollerat att termostaten står på maxflöde (vanligtvis 6), kontrollerat att ventilationen inte är igensatt (se andra stycket ovan) samt att inga möbler står framför element/termostat (se tredje stycket ovan) kontakta då vår förvaltare.

Luftning av element utförs genom att man försiktigt öppnar luftningsventilen (sitter högst upp på motsatt sida från termostaten) och låter all luft pysa ut. När det börjar sippra ut vatten med ett jämnt flöde (var beredd med ett glas eller motsvarande) är elementet luftat. Skruva då åt luftningsventilen ordentligt och kontrollera att det in droppar något vatten från ventilen (kan vara bra att dubbelkolla efter en timme). Elementnyckel för att öppna luftningsventilerna kan köpas på bl.a. Clas Ohlsson (www.clasohlson.se) eller i en vanlig järnhandel. Om du som är medlem känner dig osäker på hur du luftar dina element kan vår förvaltare hjälpa dig med luftning, de fakturerar dig kostnaden enlig gällande prislista.

Byte av elementfilter

Här handlar du filter till ventilationsbehållarna som finns bakom elementen. Kontrollera vilken modell ni har men de flesta är av "Komfortfilter F7-310".

http://www.acticon.se/se/filter-till-easy-vent/komfortfilter-f7/komfortfilter-f7-310/

Byte av köksfläkt

Det finns två modeller av köksfläktar som kan användas i våra lägenheter:

  1. Kolfilterfläkt
  2. ”Alliancefläkt” som är en mekanisk frånluftsfläkt

Vid byte av köksfläkt skall fläkten ha ett grundflöde på minst 10 l/min (0,6 kbm/timme) och maxflödet får inte överstiga 930 l/min (56 kbm/timme), fläkten skall även ha en backventil om den kopplas på fastighetens ventilation. Det är även tillåtet att installera köksfläkt med högre maxflöde, men då får den inte kopplas på fastighetens ventilation och det skall vara en kolfilterfläkt. Om du planerar att byta köksfläkt så bör du säkerställa med en ventilationstekniker att den nya fläkten motsvarar kraven ovan.

 

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion