!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF Nybohovet 100

Vattenskador

En vattenskada är både besvärlig och kostsam. Som boende är det viktigt att man är uppmärksam om att det finns risk för vattenskada. Alla som boende kan själva göra enkla inspektioner och åtgärder som förhindrar att vattenskador uppstår. Här nedan följer några tips och råd hur du ska agera vid och förebygga vattenskada.

Som medlem ansvarar du för underhåll och reparationer av bland annat (se föreningens stadgar för fullständigt underhållsansvar) ledningar för avlopp, värme och vatten - till de delar dessa befinner sig inne i din lägenhet och bara förser din lägenhet med vatten/värme - samt fukt-/ytskikt i toalett/badrum. Om en vattenskada uppstår som faller under ditt underhållsansvar som medlem blir du ersättningsskyldig för att återställa skadan, vilket ofta är väldigt kostsamt. Du ansvarar även för de arbeten som tidigare boende har gjort då du alltid tar över bostaden i befintligt skick.

Även som hyresgäst svarar du för installerade disk-/tvättmaskin och skador som de orsakar samt du måste på egen bekostnad underhålla dessa installationer.

Det viktigaste först!

 • Använd bara disk-/tvättmaskin när någon är hemma och stäng alltid av vattnet till disk- och tvättmaskinen med avstängningskranen efter varje användning (det minskar även slitaget på slangarna).
 • Anlita alltid en fackman för att utföra arbeten som innefattar vatten och/eller rör.
 • Installation av disk-/tvättmaskin ska alltid utföras av en fackman enligt tillverkarens anvisningar.

Om skadan är framme

 • Om du drabbas av en vattenskada ska du börja med att stänga av huvudkranen (sitter vanligtvis uppe vid taket i toalett/badrum eller under diskbänken i köket), se till att alla i hemmet vet var huvudkranen finns och hur den stängs av.
 • Torka upp det allt synligt vatten så snabbt som möjligt.
 • Kontakta föreningens förvaltare omgående (telefonnummer finns i porten)!

Förebygg vattenskada

 • Lägg in dropp-/läckageskydd (en särskild ”skyddsmatta” med uppvikta kanter, går att köpa på alla vitvaruaffärer för någon hundralapp) under diskmaskinen, kylen och frysen. Den gör att ett smygande läckage kan upptäckas innan de orsakar en allvarlig vattenskada.
 • Kontrollera regelbundet din disk-/tvättmaskins att alla vatten- och avloppsanslutningar är täta. Enklast är att känna efter med handen. Slangarna har begränsad livslängd och bör bytas redan efter fem år.
 • Kontrollera och åtgärda droppande kranar och kopplingar på kall- och varmvattenledningar.
 • Kontrollera att det inte finns någon spricka eller att något kakel/klinkerplatta har lossnat längs badrumsväggar och golv. Titta extra noga runt badkaret, duschen och golvbrunnen då detta kan påverka tätskiktet.
 • Rensa och rengör golvbrunnen regelbundet minst 2 ggr/år. En smutsig golvbrunn kan ge upphov till stopp som orsakar översvämning.
 • Ta bort vattensamlingar på golvet efter bad och dusch.
 • Kontrollera att du har en fullgod försäkring om vattenskada skulle uppstå.

 

Misstänker du att något är fel ska du anlita en fackman så snart som möjligt.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion