!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF Nybohovet 100

Nyheter

Felaktig korrigering av juli-septembers avier

2017-09-19

Enligt tidigare information så sänktes avgiften dubbelt i juli (skulle sänkas 5 % men sänktes 10%). Detta skulle korrigeras på avierna för oktober-december. Tyvärr har HSB råkat lägga en dubbel korrigering av den tidigare felaktiga säkningen.

HSB kommer att skicka ut nya korrekta avier under vecka 38. Du ska därför inte betala den avin som kom i slutet av vecka 37 utan avvakta de nya avierna. Om du inte fått nya avier i slutet av vecka 39 vänligen kontakta HSB.

Observera att detta bara berör medlemmar och inte hyresgäster.

Årsmötesprotokoll

2017-08-22

Protokollet från årsmötet 2017 finns under på länken nedan.

- Årsmötesprotokoll

Felaktiga månadsavgifter juli-september

2017-07-01

I våras tog styrelsen beslut om att sänka månadsavgifterna med 5% från 1 juli.

Föreningens förvaltare HSB Stockholm har skickat ut avierna för juli, augusti och september men med felaktiga belopp. Istället för en sänkning med 5% blev det sänkning med 10%.

Detta kommer att korrigeras på oktobers avi med förfallodatum 2017-09-30 genom att vi lägger upp en retroaktiv rad för mellanskillnaden på den avgift som du blivit aviserad för under juli till september och den avgift som du egentligen skulle ha betalat. 

De belopp som finns på dom utskickade för juli -september ska alltså betalas så korrigeras felet på kommane avgifter.

 

/ Styrelse

 

Informationsbrev juni 2017

2017-06-13

Årsmötet

Föreningens årsmöte ägde rum den 11 maj. 40 medlemmar deltog i mötet, årsredovisningen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. I styrelsen ingår nu följande personer:

 

Anders Sandberg, ordinarie ledamot och ordförande

Martin Lejontand, ordinarie ledamot och kassör

Milad Shamoun, ordinarie ledamot

Christina Gusén, ordinarie ledamot

Lasse Larsson, ordinarie ledamot

Arvin Jelveh, ordinarie ledamot

Joakim NIkka, suppleant

 

Motioner till årsmötet

Till årsmötet hade inkommit 5 motioner/ förslag som diskuterades på mötet.

 

Ljudnivåer och klockslag – ändring av trivselregler

Motionens förslag var att ändra tider/klockslag i föreningens Trivselregler så att det på helger ska vara andra klockslag än på vardagar då man ska visa särskild hänsyn.

Mötet beslutade att avslå motionen om att ändra tiderna i föreningens Trivselregler

Styrelsen fick i uppdrag att informera om vikten av att vi alla visar hänsyn till våra grannar.

 

Renovering av ingångar, korridorer, trapphusen, hissar

Motionens förslag var följande:

"Bakgrund: Ingångarna är slitna och ser så tråkiga ut..  färgarna är väldigt mörka och korridorerna ser ut som ett sjukhus korridor. Förslag: Att årsmötet ger uppdrag till styrelsen att undersöka och planera renovering av ingånger, korridorer, hissar och målning av trapphusen med ljusa färger. Och renoveringen ska vara hel kakling av golv och väggar. Val av kakel ska vara klassisk som till exempel vår grannförening brf tornen i ljusgrå och vitt."

Styrelsen föreslog att motionen skulle bifallas vilket även blev mötets beslut.

 

Friköp av marken

Motionens förslag var att styrelsen skulle få i uppdrag att förhandla med Staden om ett ev köp av marken samt till årsmötet 2018 lägga fram en kostnadskalkyl för hur ökningen av månadsavgifterna skulle bli vid ett ev. köp

Styrelsen har redan innan årsmötet undersökt möjligheterna att köpa marken och fått ett pris på 117 MSEK. Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag vilket innebär att styrelsen fortsätter att bevaka frågan och att sen återkomma till medlemmarna.

 

Gästlägenhet

Motionens förslag var att den uppsagda lokalen i 79an (fd Västermalmshiss) byggs om till en gästlägenhet.

Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag som innebär att lokalen istället säljs som lägenheter.

                                                                                                                                                                             

Odlingslådor på baksidan av fastigheten

Motionens förslag var att ett antal planteringslådor ska köpas in och placeras på baksidan av fastigheten. Boende skulle då kunna hyra en planteringslåda.

Styrelsens föreslog mötet att avslå förslaget dels för skadedjursrisken, dels för att det kommande bergvärmeprojektet inte gör det möjligt rent tidsmässigt

Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.                                                                                 

 

Byte av radiator till en handdukstork

Motionens förslag var att alla boende ska ges möjlighet att byta ut badrumselementet till en handdukstork som ansluts till fastighetens värmesystem.

Styrelsen förslag var bl.a att styrelsen skulle få mandat att utreda frågan vidare ex.vis vilka konsekvenser förslaget skulle få på fastighetens värmesystem.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag

 

Frågor som styrelsen arbetar nu:

-Alla trapphus samt dom inre delen av entréerna och övriga allmänna utrymmen ska enligt Underhållsplanen renoveras under 2018. Styrelsen har påbörjat planeringen av det arbetet.

Se separat informationsbrev

-Ansökan om bygglov för inglasning av balkonger kommer att lämnas in

-Möjligheten till fler parkeringsplatser undersöks

-Fd hyreslägenhet i 93an är nu renoverad. Upplåts som bostadsrätt och är under försäljning.

-Fd hyreslägenhet i 95 an är under renovering och kommer därefter säljas som bostadsrätt.

-Belysningsstolparna på baksidan kommer att få en översyn då belysningen inte alltid fungerar

-Cykelrummen ska rengöras

- Den lokal i 79an som Västermalms Hisservice tidigare hyrt av föreningen i 79an kommer att byggas om till två mindre lägenheter. Bygglov är beviljat och offerter på ombyggnation ska tas in.

-Möjligheter att montera solcellspaneler på taket för produktion av el.

- Bergvärmprojektet är nu i en upphandlings- och utvärderingsfas och om vi väljer att gå vidare så kommer installationerna påbörjas efter sommaren.

 

Datum för kommande styrelsemöten

Styrelsemöten resten av året äger rum på följande datum: 21/8, 18/9, 30/10, 27/1, 11/12

Dessa datum har vi ”Öppet hus” i lokalen kl 18.30-19.00. Har du något du vill ta upp med styrelsen är du välkommen på ett besök.

 

Hälsningar,

Styrelsen

Epost: styrelsen@brfnybohovet100.se

Tfn: 0703-828985 (lämna ett meddelande på telefonsvararen eller skicka ett sms)

Brev: Föreningslokalen, Nybohovsbacken 69 BV

Hemsida: www.brfnybohovet.se

 

Styrelsemöten augusti-december

2017-06-12

Under augusti – december 2017 träffas styrelsen på följande datum:

21 augusti

18 september

30 oktober

27 november

11 december

Dessa datum har vi även öppet i föreningslokalen på Nybohovsbacken 69 BV kl. 18.30 – 19.00. Så har du något du vill ta upp personligen med styrelsen så är du välkommen på ett besök.

Lämna in miljöfarligt avfall

2017-04-21

Exempel på vad du kan lämna till mobila miljöstationen.

För mer info och för att få sms-påminnelse se:

http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/mobila-miljostationen/#!/har-stannar-mobila-miljostationen

Utskriftvänlig version

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion