!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF Nybohovet 100

Nyheter

Mobila miljöstationen - Lämna faligt avfall

Publicerad: 2018-02-15
Uppdaterad: 2018-02-15

Exempel på vad du kan lämna till mobila miljöstationen.

För mer info och för att få sms-påminnelse se:

http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/mobila-miljostationen/#!/har-stannar-mobila-miljostationen

Utskriftvänlig version

Datum för styrelsemöten

Publicerad: 2018-01-10
Uppdaterad: 2018-02-13

Under januari - juni träffas styrelsen på följande

datum kl 18.30

Måndag 22/1

Måndag 19/2

Måndag 19/3

Måndag 16/4

Måndag 21/5

Måndag 11/6

Vi har "öppet hus" i Föreningslokalen (Nybohovsbacken 69 BV) en halvtimme innan styrelsemötet dvs 18.00 - 18.30

Har du något du vill ta upp med styrelsen så är du välkommen på ett besök.

Utskriftvänlig version

Informationsbrev November

Publicerad: 2017-11-23
Uppdaterad: 2017-11-23

Här kommer information från styrelsen i BRF Nybohovet 100

 

Bergvärmeprojektet

Starten för bergvärmeprojektet har blivit fördröjd och orsaken är att det dröjer med tillståndet för borrningarna. Innan Miljöförvaltningen kan ge tillstånd för borrningarna ska ett antal företag och instanser bl.a. SL, Fortum, Exploateringskontoret och fastighetsägare i området yttra sig över vår ansökan och det tar längre tid än vad vi räknat med. Vi återkommer så snart vi har fått besked om tillståndet är beviljat eller inte.

 

Upprustningen av trappuppgångarna

Enligt beslut på föreningens årsmöte i maj och enligt föreningens Underhållsplan ska alla trapp-uppgångar samt de inre delarna av entréerna rustas upp under 2018. Planeringen av detta fortsätter och vi räknar med att arbetet kommer att påbörjas under hösten 2018. Mer information kommer framöver.

 

Sålda lägenheter

Två f.d. hyreslägenheter som föreningen har upplåtit som bostadsrätter samt helrenoverat har nyligen sålts vår 4 000 000:- och 4 050 000:-.

 

Bahnhof-routrar

I månadsavgiften för bostadsrättsinnehavare ingår internet-uppkoppling via Bahnhof. Dom som är hyresgäster betalar ett särskilt hyrestillägg om man vill använda uppkopplingen. Vi vill upp-märksamma alla på att om man flyttar från fastigheten ska Bahnhof-routern lämnas kvar i lägenheten så att den som sen flyttar in i lägenheten kan använda uppkopplingen.

 

Rökning förbjuden vid portarna

Styrelsen vill påminna om att det INTE är tillåtet att röka eller slänga fimpar vid fastighetens entréer. Om man röker på balkongen vill vi på förekommen anledning informera om att det heller inte är

tillåtet att slänga ner fimpar på marken nedanför då det orsakar nedskräpning och kan hamna på grannarnas balkonger. Vi ber alla att respektera detta!

 

Obehöriga i fastigheten

Under sensommaren har det inträffat att obehöriga personer har tagit sig in i fastigheten och ”övernattat” på vinden. Man har brutit upp en av portdörrarna och en av vindsdörrarna.

Även en av lägenheterna har i samband med detta drabbats av ett inbrottsförsök. Vi uppmanar alla att se till att portdörrarna stängs ordentligt efter det att man har gått in/ut (gäller även dörrarna på baksidan) och att dörrarna till vindskorridorerna stängs ordentligt när man har varit på vinden.

 

Behöver du ett extra förråd?

Om du behöver ett extra förråd så har vi nu flera tomma förråd för uthyrning:

I cykelförrådet i port 69-73 finns en ”gallerbur” på ca 3 kvm. På vinden finns det 1 st förråd på ca 2 kvm i 85:an och 1 st förråd på ca 3 kvm i 89an. Hyreskostnaden är 500: -/kvm och år vilket gör att ett förråd på ex.vis 3 kvm kostar 125:-/månad. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad. Kontaktuppgifter finns nedan,             


Ombyggnad av lokal till lägenheter

I porten 75-79 finns en lokal som tidigare hyrdes av  företaget Västermalmshiss. Lokalen kommer nu att byggas om till lägenheter, enligt beslut på årsstämman. Styrelsen har tagit in 2 st offerter avseende ombyggnation till 2 st lägenheter på ca 25 kvm vardera. Ombyggnationen kommer att påbörjas om ca 1 månad och pågå i ca 3 månader. För er som bor i 75, 77 och 79 så kommer ombyggnationen att innebära en del störningar under dagtid.

 

Och så några ordningsfrågor……

*Om du renoverar lägenheten och samlar byggavfallet i säckar som ställs utanför porten, så se till att säckarna hämtas omgående så att de inte blir stående utanför fastigheten.

*I cykelrummen kan man förvara cyklar, barnvagnar, sparkcyklar men INTE picknickkorgar, fotbollar, gardinstänger, möbler, filtar, pulkor, leksaker, grillar och liknande. Vet du med dig att du har andra saker i cykel- och barnvagnsrummen än just cyklar, sparkcyklar och barnvagnar – vänligen ta bort dessa föremål!

*Styrelsen gör regelbundna kontroller av fastighetens allmänna utrymmen. Tyvärr ser vi att det ”slängs” diverse föremål i ex. vis vindskorridorerna och vi vill därför påminna om att det INTE tillåtet

bl.a. av brandsäkerhetsskäl. Har du möbler och andra föremål du behöver bli av med så kan dessa slängas i miljöstugorna eller på en återvinningsstation.

 

Datum för kommande styrelsemöten

Styrelsemöten resten av året äger rum 27/11 och 11/12. Dessa datum har vi öppet i lokalen kl.18.30–19.00. Har du något du vill ta upp med styrelsen är du välkommen på ett besök.

 

Föreningens hemsida

Ta gärna ett titt på föreningens hemsida: www.brfnybohovet100.se. Där finns information om vår bostadsrättsförening, stadgar, trivselregler, passersystem, parkeringsfrågor och mycket annat

 

 

Hälsningar,

Styrelsen

Epost: styrelsen@brfnybohovet100.se

Tfn: 0703-82 89 85 (lämna ett meddelande på telefonsvararen eller skicka ett sms)

Hemsida: www.brfnybohovet.se

 

Utskriftvänlig version

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion