!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF Nybohovet 100

Nyheter

Informationsbrev juni

Publicerad: 2018-06-17 | Uppdaterad: 2018-06-17

Information från Årsstämman

Föreningens årsstämma ägde rum 21 maj. Styrelsens årsredovisning godkändes, styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017, motioner / förslag diskuterades. På mötet valdes styrelse och i den ingår följande personer:

 

Anders Sandberg, ordförande och ordinarie ledamot          

Lisa Lundgren, kassör och ordinarie ledamot                           

Christina Gusén, sekreterare och ordinarie ledamot

Herje Larson, ordinarie ledamot                      

Milad Shamoun, ordinarie ledamot                

Lasse Larsson, ordinarie ledamot                    

Joakim Nikka, suppleant                                     

 

Martin Lejontand och Arvin Jelveh har i samband med årsstämman lämnat styrelsen. Ett stort tack till Arvin och Martin för deras insatser i styrelsen och för bostadsrättsföreningen!

 

Bergvärmeprojektet

I början av maj beslutade Miljö- och Hälsoskyddsnämnden att bifalla vår ansökan om att installera bergvärme. Det är Siemens som på uppdrag på uppdrag av föreningen kommer att utföra installationen som kommer att påbörjas i början av augusti och vara färdigt i slutet av oktober

Installationen innebär följande:

 • 26 hål, ca 300 meter djupa, kommer att borras på baksidan av huset.
 • Borrningarna kommer att påbörjas i början av augusti och pågår i ca 1 månads tid.
 • Borrningar sker på vardagar mellan 7.00 - 16.00.
 • Från borrhålen ansluts rör som sen läggs i en ”rör-ränna” vidare in till fastighetens två undercentralen (79 an och 85an)
 • ”Rör-rännorna” kommer att grävas i kanten mellan gräsmattan och den gångstig som är mellan vår fastighet och grannfastigheten BRF Tornen.
 • I fastighetens två undercentraler (79an och 85an) kommer ny teknisk utrustning att installeras.
 • Cykelrummen i 75-79 samt 85-89 kommer att tas i anspråk för en del teknisk utrustning och installation. Det innebär cykelrummen i 75-79 och 85-89 måste vara helt tomma under hela installationsperioden augusti – oktober. Man kommer alltså inte att kunna förvara cyklar eller barnvagnar i dom utrymmena under installations-perioden. Det kommer att placeras ut cykelställ på utsidan av fastigheten som ersättning. Vi återkommer mer om detta inom kort.
 • Kostnaden för hela projektet är ca 12 milj kr. Föreningens avtal med Siemens innebär att föreningen garanteras en minskning av uppvärmningskostnaderna med ca 800 000 kr/år

Uppsagd hyreslägehet

En hyreslägenhet i 63an, en 3:a på 76 kvm, har sagts upp. Lägenheten kommer att upplåtas som bostadsrätt och säljas efter sommaren.

 

Övriga frågor som styrelsen arbetar med nu är bl.a:

 • Planering av arbetet med att rusta upp trapphus och entréer fortsätter
 • Offerter tas in för arbetet med att spola alla avloppsstammar
 • Portdörrarna på baksidan ska bytas och offerter tas in för det arbetet
 • Vi gör en översyn av föreningens stadgar        
 • En fd lokal i 79an BV byggs nu om till två lägenheter på ca 25 kvm vardera.

Lägenheterna kommer att upplåtas som bostadsrätter och säljs efter sommaren

 

Föreningens hemsida

Ta gärna ett titt på föreningens hemsida: www.brfnybohovet100.se. Där finns information om vår bostadsrättsförening, kontaktuppgifter till föreningens förvaltare, stadgar, trivselregler, passersystem, parkeringsfrågor och mycket annat.

 

Till sist…….

 • Av brand- och utrymningsskäl är det inte tillåtet att förvara föremål i trapphusen, entréer, källar- och vindskorridorer.
 • När du har använt tvättstugan - glöm inte att göra rent efter dig
 • I cykel- och barnvagnsrummen får man endast förvara cyklar (även sparkcyklar) och barnvagnar. Men pulkor, bildäck, picnic-korgar, möbler, korgar, snowracers m.m får man förvara på annat ställe ex.vis i sin lägenhet. Du som vet med dig att du förvarar den sortens föremål i cykel- och barnvagnsummen – ta bort dom.
 • Planerar du att renovera din lägenhet måste du först ta reda på vilka regler som gäller. En del arbeten kräver bygglov och/eller tillstånd av styrelsen. Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd förändra lägenhetens planlösning, göra ingrepp bärande konstruktion, göra ingrepp eller ändringar av ledningar för vatten, avlopp, ventilation, värmesystem. Om du renoverar lägenheten och placerar avfallet i en ”BigBag-säck” utanför huset så ansvarar du för att den fraktas bort snarast.
 • På föreningens hemsida, www.brfnybohovet100.se finns mer information om vad som gäller vid renovering av lägenhet.

 

Trevlig sommar önskar Styrelsen

Start för bergvärmeprojektet

Publicerad: 2018-06-04 | Uppdaterad: 2018-06-04

I början av maj beslutade Miljö- och Hälsoskyddsnämnden att bifalla vår ansökan om att installera bergvärme. Siemens - som utför installationerna - på uppdrag av föreningen, kommer att påbörja installationerna i mitten av augusti då ett provhål kommer att borras

Installationen innebär bl.a.

 • 26 hål, ca 300 meter djupa, kommer att borras på baksidan av huset.
 • Borrningarna kommer att pågå mellan 7.00 - 16.00 på vardagar under ca 1 månads tid med start i slutet av augusti.
 • I fastighetens två undercentraler (79an och 85an) kommer värmepumpar att installeras
 • En del av cykelrummen i 75-79 samt 85-89 kommer att tas i anspråk för en del teknisk utrustning. Dom cykelrummen måste vara helt tomma under ca 2 veckor av installationsperioden.

Styrelsen återkommer med mer information framöver

 

Informationsbrev mars

Publicerad: 2018-03-15 | Uppdaterad: 2018-05-21

Information om Årstämman 2018

Bostadsrättsföreningens årsstämma äger rum:

Datum och tid: Måndag 21 maj kl 19.00.

Plats: Nybohovs Festlokal, Nybohovsbacken 50

 

Motioner / förslag som man vill ska behandlas på årsstämman ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast 31 mars, antingen per mail till: styrelsen@brfnybohovet100.se eller läggas i brevlådan till Föreningslokalen, Nybohovsbacken 69 BV

 På årsstämman ska styrelse väljas. I den nuvarande styrelsen ingår:

 Anders Sandberg, ordinarie ledamot, vald till årsstämman 2018

Martin Lejontand, ordinarie ledamot, vald till årsstämman 2018

Christina Gusén, ordinarie ledamot, vald till årsstämman 2018

Arvin Jelveh, ordinarie ledamot, vald till årsstämman 2019

Milad Shamoun, ordinarie ledamot, vald till årsstämman 2019

Lasse Larsson, ordinarie ledamot, vald till årsstämman 2019

Joakim Nikka, suppleant, vald till årsstämman 2019

 

Martin Lejontand har aviserat att han inte ställer upp för omval. Arvin Jelveh har aviserat att han kommer att lämna styrelse i samband med årsstämman pga flytt.

 På årsstämman 2017 valdes Kerstin Olsson och My Öhman till Valberedning och dom vill lämna följande information:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

På årsmötet ska styrelse väljas. Följande två av våra nuvarande ledamöter kommer tyvärr att lämna styrelsen; Martin Lejontand (kassör) och Arvin Jelveh (ansvarig för byggfrågor).

 

Det är styrelsens och Valberedningens förhoppning att du är intresserad av ett bra boende och att du vill bidra till en fortsatt välskött bostadsrättsförening.

Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar fastigheten vi bor i.

På årsstämman väljs dom medlemmar/grannar som vi vill ska förvalta vår fastighet under det kommande året. Som styrelseledamot är man med och tar beslut om frågor som bl.a. rör underhåll och löpande drift. Man har möjlighet till ett stort inflytande i vad som görs under året och hur föreningen förvaltas.

 

Det krävs inga förkunskaper för att vara med i styrelsearbetet men man bör kunna ägna några timmar/vecka (främst på kvällstid) åt styrelsearbetet. Som styrelse-ledamot får man ett arvode för uppdraget.

 

Valberedningen är intresserad att träffa personer som har ett intresse av att arbeta i vår styrelse. Vidare kan vi ordna med ett möte med den sökande att få träffa Martin eller Arvin i Föreningens lokal. Vi ser fram emot att ni som är intresserad hör av er till oss inom Valberedningen.

 

Kerstin Olsson                          

Mobil 0768-559846                    

E-post kerstin.ols@hotmail.com   

 

My Öhman

Mobil 0738-480709

E-post my_ohman@hotmail.com

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Du kan även lämna ditt förslag per ”post” i föreningslokalens brevlåda, Nybohovsbacken 69 BV.

 

Ekonomi

Styrelsen beslutade i december 2017 att amortera 11 miljoner kr på föreningens fastighetslån.

Den totala låneskulden efter amorteringen är 32 miljoner kr. Vid ombildningen i december 2008 uppgick lånen till 110 miljoner kr. Vi har alltså lyckats amortera 78 miljoner kr på 9 år.

 

Bokslutet för 2017 är nu klart. Resultatet före avskrivningar visar på ett plusresultat på 835 975 kr och efter avskrivningar är det ett minusresultat på -796 560 kr. Budgeten för 2018 är fastställd och visar på ett mindre överskott för verksamhetsåret 2018 efter avskrivningar. När det gäller månadsavgifterna för 2018 har styrelsen har beslutat att Inte göra några förändringar av dessa.

 

Kommande styrelsemöten

Styrelsen träffas kl 18.30 på följande datum: 19/3, 16/4, 21/5, 11/6. Samma datum är det ”öppet hus” i föreningslokalen (Nybohovsbacken 69 BV) mellan kl 18.00 – 18.30. Har du något du vill ta upp med styrelsen så är du välkommen på ett besök.

 

Bergvärmeprojektet

Starten för bergvärmeprojektet har blivit fördröjd och orsaken är att det dröjer med tillståndet för borrningarna. Nu väntar vi på att Exploateringsnämnden och Miljönämnden ska ta beslut om vår

ansökan ska beviljas eller inte.

 

Upprustningen av trappuppgångarna

Enligt beslut på föreningens årsmöte i maj förra året och enligt föreningens Underhållsplan ska alla trappuppgångar samt de inre delarna av entréerna rustas upp under 2018. Planeringen av detta

fortsätter och vi räknar med att arbetet kommer att påbörjas under hösten 2018. Mer information kommer framöver.

 

Uppsagd hyreslägehet

En hyreslägenhet i port 93 har sagts upp. Det är en 3:a på 71 kvm som nu är såld som bostadsrätt för 3 360 000 kr.

 

Rökning förbjuden vid portarna

Styrelsen vill påminna om att det INTE är tillåtet att röka eller slänga fimpar vid fastighetens entréer varken på fram- eller baksidan. Om man röker på balkongen vill vi på förekommen anledning informera om att det heller inte är tillåtet att slänga ner fimpar på marken nedanför då det orsakar nedskräpning och kan hamna på grannarnas balkonger. Vi ber alla att respektera detta!

 

Behöver du ett extra förråd?

Om du behöver ett extra förråd så har vi nu två lediga förråd för uthyrning. De ena finns i 85:an är på ca 2 kvm och det andra i 71:an, 1 tr och är på 10 kvm. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad.

Hyreskostnaden för de extra förråd som finns är 500:-/kvm och år.

 

Nytt avtal med ComHem

Vårt nuvarande distributions- och serviceavtal med ComHem går ut 30/6 2018. Styrelsen har nu kommit överens med ComHem om ett nytt avtal på 10 år från 1/7 2018. Med det nya avtalet sänker vi den årliga kostnaden för ComHem-avtalet med drygt 30 000:-.

 

Skada på portalen mellan porten 103 och 80

På Nyårsafton var det en lastbil som ”fastnade” i portalen innan bron över Essingeleden. Skadan som är på fasaden kommer att lagas efter vintern.

 

Vad gäller vid renovering av lägenheten?

Styrelsen vill påminna om dom regler som gäller när man ska renovera sin bostadsrättslägenhet.

Vad man får göra / inte får göra regleras i föreningens stadgar. Dessa finns på www.brfnybohovet.se under rubriken ”Stadgar”. Under rubriken ”Ombyggnad & renovering av bostadsrätt” finns mer information. Det är INTE tillåtet att utan styrelsens tillstånd göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp, ventilation, värmesystem, element, bärande konstruktion. Det är heller inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd göra förändringar av lägenhetens planlösning eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Om du planerar att göra en förändring och har frågor om vad man för göra eller inte får göra så hör av dig till styrelsen INNAN du startar renoveringsarbetet

 

Kontroll av allmänna utrymmen

Styrelsen gör regelbundna kontroller av fastighetens allmänna utrymmen såsom trappuppgångar, vindskorridorerna, cykel- och barnvagnsrum. Tyvärr ser vi att det ”slängs” diverse föremål där och vi vill därför påminna om att det INTE tillåtet  bl.a. av brandsäkerhetsskäl. Har du möbler och andra föremål du behöver bli av med så kan dessa slängas i miljöstugorna eller på en återvinningsstation. En rensning i fastighetens allmänna utrymmen kommer att göras under mars månad.

 

Behöver du fler låsbrickor?

Om du behöver fler låsbrickor kan man beställa det för 200 kr / st. För att beställa: Lägg 200 kr i ett kuvert, lägg en lapp i kuvertet med namn, adress och telefonnummer. Kuvertet läggs sen i brevlådan

till föreningslokalen, Nybohovsbacken 69 BV. När den nya brickan är klar läggs den i ditt postfack.

 

Föreningens hemsida

Ta gärna ett titt på föreningens hemsida: www.brfnybohovet100.se. Där finns information om vår bostadsrättsförening, kontaktuppgifter till föreningens förvaltare, stadgar, trivselregler, passersystem, parkeringsfrågor och mycket annat.

 

 

Hälsningar,

Styrelsen

Epost: styrelsen@brfnybohovet100.se

Tfn: 0703-82 89 85 (lämna ett meddelande på telefonsvararen eller skicka ett sms)

Hemsida: www.brfnybohovet.se

Mobila miljöstationen - Lämna faligt avfall

Publicerad: 2018-02-15 | Uppdaterad: 2018-02-15

Exempel på vad du kan lämna till mobila miljöstationen.

För mer info och för att få sms-påminnelse se:

http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/mobila-miljostationen/#!/har-stannar-mobila-miljostationen

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion